Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

podmínky a ustanovení týkající se provozu tohoto internetového obchodu se smaltovanými šperky jsou obsaženy zde v oddílech Nákupní řád, Reklamační řád a Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). Prosím, seznamte se s nimi.

Nákupní řád:
Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a popisuje vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti podmínky a pravidla mezi Vámi, jako nakupujícím subjektem (dále jen kupující) a prodávajícím - provozovatelem internetového obchodu se smaltovanými šperky (dále jen prodávající), jímž je specialista na smalt, výrobce Radek Aljančič, Janov nad Nisou 264, 468 11, IČ: 47289121, DIČ: CZ6604110711. Registrován u Puncovního úřadu v Praze č. 2697 od roku 1994. Zde nespecifikované právní vztahy vyplývající z uzavření smlouvy o koupi věci nabízené Radkem Aljančičem se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě eshopu je především elektronická pošta.

Vzhled a barvy našeho zboží
Naše zboží je fotografováno a zobrazováno s co nejvyšší péčí. Je potřeba si uvědomit, že různá zobrazovací zařízení - displeje - mohou některé odstíny zkreslit. Důrazně upozorňujeme, že i naše ryté rámečky medailonů jsou umělecká práce. Gravírování zlatých rámečků provádíme ručním rytím tak, aby každý z porývaných rámečků byl jedinečný originál.

Objednávka
Objednávku můžete učinit prostřednictvím internetového obchodu, emailem nebo telefonicky na číslech prodávajícího. Kontakty jsou uvedeny zde. Smlouva o koupi věci nabízené v našem eshopu je uzavřena okamžikem obdržení Vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Prodávající na uvedenou emailovou adresu kupujícího potvrdí, že smlouva byla uzavřena nebo o tomto bude informovat kupujícího telefonicky.

Čas výroby zboží
Část výrobků máme vždy na našem skladě. Každý pracovní den vyrábíme zboží, které na našem skladě není. Doporučujeme každému zákazníkovi zeptat se ještě před nákupem na dostupnost zboží. Rádi Vám odpovíme jak dlouhý čas potřebujeme k výrobě Vaší zakázky. Orientační doba jsou dva až čtyři pracovní týdny.

Záruka
Na veškeré zboží v našem eshopu poskytujeme záruku na bezvadný materiál a kvalitní zpracování po dobu dvou let od data prodeje, které je vždy uvedeno na prodejním dokladu. Garantujeme předepsanou ryzost prodávaného zlatého zboží 585/1000 neboli 14 karátů. Garantujeme cenu našich šperků platnou v momentě Vaší objednávky. Standardně je zboží zobrazeno a prodáváno v takzvaném žlutém zlatě. Garantujeme také správné označení veškerého zboží předepsanými výrobními značkami a puncy Puncovního úřadu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Jako výrobce, který vyvinul veliké úsilí k tomu, aby šperk vznikl Vás žádáme, chovejte se prosím ke svému šperku jako ke šperku. Nic více a nic méně Váš šperk nepotřebuje.

Cena zboží
Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Po objednání zboží je již změna ceny objednávky bez vzájemné dohody vyloučena.
Ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH a jako doplňková informace (především pro zákazníky mimo EU) je uvedena i cena bez DPH. Prodávající je plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě, což se může stát obzvláště v době velké fluktuace cen drahých kovů.

Platba
Kupující v České republice mohou zboží zaplatit těmito způsoby: dobírkou, poštovní poukázkou, převodem na náš bankovní účet, platební kartou nebo z účtu PayPal. Dobírku do zahraničí včetně Slovenska náš obchod nepodporuje. Číslo našeho účtu pro platby objednávek bankovním převodem nebo poukázkou je: 706088163/0300. Při platbě převodem nebo poukázkou uveďte jako variabilní symbol čtyř nebo pětimístné číslo vaší objednávky (bez lomítka) jako jasnou identifikaci Vaší platby. Objednávka je vyřizována po připsání prostředků na náš účet, eventuelně po telefonickém ověření u dobírky. Vaše platby nejsou zpoplatňovány. Daňový doklad je součástí každé zakázky.

Pro platby kartou našich zákazníků využíváme tyto poskytovatele platebních brán:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Doprava
Prodávající zasílá zboží Českou poštou vždy pojištěné na cenu zboží cenným psaním na ověřenou adresu v Evropě. Formou doručení je cenné psaní nebo pojištěný obchodní balík do rukou zákazníka. Na přání zákazníka je také možné využít přepravní službu PPL nebo Zásilkovna, kdy je zboží vždy pojištěno do výše 20000,- Kč.  Zboží je jednotlivě zabaleno v dárkové krabičce s takovou péčí, aby se při převozu nepoškodilo. Zákazník je přesto povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. Je-li poškozena, doporučujeme zásilku nepřebírat. Za poškození zásilky dopravou zodpovídá vždy dopravce.

Cena dopravy
Vnitrostátní doprava Českou poštou nebo PPL je účtována částkou 180,- Kč. Za cennou zásilku na Slovensko účtujeme 300,- Kč. Při ceně objednávky vyšší než 6000,- Kč se poštovné po ČR Českou poštou, PPL nebo Zásilkovnou neúčtuje. Další možnosti a ceny dopravy jsou v přehledné formě nabídnuty před dokončením objednávky a jejich cena odpovídá momentální ceně každé služby.

Dobírka
Platba dobírkou není zpoplatněna při použití přepravy Českou poštou. Využití platby dobírkou u služby kurýr PPL a Zásilkovna je zpoplatněno podle aktuálních cen přepravce. Ceny doběrečného jsou v přehledné formě nabídnuty před dokončením objednávky a jejich cena odpovídá momentální ceně každé služby.

Dodání zboží
Prodávající je přímo výrobcem zboží, které náš eshop nabízí. Část zboží v Katalogu je na skladě k okamžitému odeslání. V průběhu roku, obzvláště však v předvánočním kvartálu nebo prázdninových měsících, však může dojít k tomu, že určitý model bude přechodně vyprodán a bude se muset od začátku vyrobit. Nejčastěji odesíláme zboží do týdne po Vašem objednání. Nejzazší termín v průběhu roku je odeslání zboží za dva týdny. Jen v extrémních případech týdny tři po objednání. V případě že trváte na rychlém doručení vybraného zboží, doporučujeme ještě před koupí ověřit jeho dostupnost.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 30 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno na výslovné přání kupujícího, např. rámeček z bílého zlata, speciální motiv).
Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v článku Dodání zboží těchto obchodních podmínek.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. V takovém případě musí kupující uhradit částku za poštovné na č. ú. 706088163/0300. Při platbě převodem prosím uveďte své jméno jako identifikaci platby nebo jako variabilní symbol použijte pětimístné číslo Vaší původní objednávky. Při platbě předem budou tyto prostředky odečteny dodavatelem od původní platby a zbylá částka bude vrácena kupujícímu převodem nebo složenkou.
Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu doručenou na adresu prodávajícího nebo formu elektronickou, doručenou na adresu: info@aljancic.com

Reklamační řád:
Reklamace
Důvod k reklamaci nám prosím oznamte v pracovní dny telefonicky na jeden z našich kontaktních telefonů: 483 380 488 nebo 602 851 995 eventuelně prostřednictvím emailu. Reklamace bude posouzena po zaslání zboží na naší adresu: Radek Aljančič, Janov nad Nisou 264, PSČ 468 11. O průběhu vyřízení reklamace Vás budeme informovat. Zboží které reklamujete, posílejte včetně dokladu o jeho zakoupení. Není nutné vracet je s původním obalem, ale důrazně doporučujeme věnovat velkou pozornost jeho zabalení, aby se další přepravou ještě více nepoškodilo. Pokud jste se s námi před odesláním reklamace nespojili telefonicky nebo mailem, popište důvod reklamace v přiloženém dopise. Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dnů.
V případě uznání reklamace bude zboží vyměněno za nové nebo bezplatně opraveno a odesláno na Vaší udanou adresu na náklady naší firmy. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět na jeho náklady. Ale nemějte prosím žádné obavy. Za dvacet let trvání naší firmy jsme vyřizovali reklamaci na pouhé tři kusy. A to formou výměny za nové. Z prodaných téměř dvaceti tisíc kusů medailonů to není špatný výsledek, co myslíte?

Rekapitulace vrácení zboží bez udání důvodu
Zákazník má nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 30-ti dnů od doručení zboží na jeho adresu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené nebo nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním balení. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně daňového dokladu. Zboží musí být odesláno na náklady kupujícího na naší adresu Radek Aljančič, Janov nad Nisou 264, PSČ 468 11 nejpozději 30. den od doručení kupujícímu. Po doručení zboží bude kupujícímu vrácena částka ve výši kupní ceny zboží ponížená o úhradu převodu finančních prostředků a poštovného na jím udané číslo bankovního účtu, či v hotovosti poštovní poukázkou typu C.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR):
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@aljancic.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Je možné využít  platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Používané puncovní značky
Používané puncovní značky